La Generalitat de Catalunya impulsa la creació de la Mesa de l’Esport i l’Activitat Física com a espai intersectorial i interdisciplinari per a la configuració de nous horitzons que conjuguin motors de la indústria de l’esport, les necessitats socials i els reptes d’innovació. Per això es constituiran 5 grups de treball on s’analitzaran els diversos temes que intervenen en aquesta realitat i dels quals han de sorgir propostes a implementar per a una estratègia integradora.

Ranking Games representarà Indescat al grup dedicat a estudiar i valorar possibles campanyes comunicatives adreçades a incrementar la percepció social de la vinculació de salut i activitat física, així com fomentar l’accessibilitat a l’exercici físic i la salut. Indescat és el clúster de la indústria de l’esport de Catalunya, del qual Ranking Games en forma part com a membre associat.