QUE SÓN ELS RANKING GAMES

Els Ranking Games son un esdeveniment esportiu per a empreses, corporacions i institucions amb vocació guanyadora i competitiva, que promou l’esport com un eix de vertebració interna i un aparador de la pròpia marca.

L’objectiu és l’èpica esportiva i la promoció de marca mitjançant equips competitius i compromesos professional i personalment amb l’empresa, corporació o institució a la que representen en l’esdeveniment.

En els Ranking Games participen empreses, corporacions i institucions representades per equips formats per empleats o persones vinculades.

Participar als Ranking Games

L’ambit geogràfic dels Ranking Games no està delimitat, encara que prioritàriament es promourà dins el territori de proximitat a la seu organitzadora, que en aquesta primera edició dels Ranking Games serà Catalunya.

Categories de participació

·M4 Equips composats per 4, 5 o 6 homes majors d’edat.
·W4 Equips composats per 4, 5 o 6 dones majors d’edat.
·MW Equips composats per 2 o 3 homes i 2 o 3 dones majors d’edat.

Cada categoria conformarà un quadre competitiu propi i independent de les altres dues categories.

Una empresa, corporació o institució podrà presentar més d’un equip en cadascuna de les categories o només presentar-ne en una d’elles.

PROGRAMA ESPORTIU

PROGRAMA ACTIVITATS

PREMIS I MEDALLES

SPONSORS

COL·LABORADORS