CAMBRILS

15 d’abril de 2023

ELS 10 SUPEREQUIPS PARTICIPANTS:

· CLECE VITAM
· REUS NET
· SALUT I TREBALL BLANC
· INEFC BARCELONA
· SALUT I TREBALL VERD
· DREAM TEAM TARRAGONA
· VALORIZA
· CUBOFIT
· GUÀRDIA CIVIL TEAM
· INEFC LLEIDA

40 RANKINGERS que demostraran les seves capacitats, les seves habilitats, la seva resistència, el seu poder.

Els POWER WOMEN GAMES són un esdeveniment destinat a promoure la participació de les dones en competicions corporatives i de grup.
La seu de la primera edició serà la població de CAMBRILS, i tindrà lloc el dissabte 15 d’abril de 2023.

PROGRAMA

09.00 h. Acreditació d’equips i benvinguda (carpes Power Women a la plaça de l’Ajuntament)

10.00 h. Concurs de Tir amb Arc (Cub Sport Centre)

12.00 h. Running Relleus 4x200m llisos (plaça de l’Ajuntament)

14.30 h. Concurs de triples i tirs lliures (Pavelló Municipal)

16.30 h. Natació Relleus 4x50m lliures amb suport (Piscina Municipal)

18.00 h. Sogatira (Cub Sport Centre)

19.30 h. Lliurament de medalles i de la Rosa d’Acer a l’equip guanyador. Clausura (carpes Power Women a la plaça de l’Ajuntament)

COMPETICIÓ

La competició es desenvoluparà per equips de 4 dones majors d’edat, encara que s’admetran dones de 17 anys si la capitana de l’equip assumeix la responsabilitat de tutoria.

Cada equip nomenarà una capitana, que actuarà com a representant de l’equip, que haurà de ser major d’edat.

Cada equip al complet haurà de competir en 5 disciplines esportives diferents:

  • CONCURS DE TIRS LLIURES I TRIPLES
  • NATACIÓ RELLEUS 4x50m amb suport
  • TIR AMB ARC
  • RUNNING PER RELLEUS 4x200m
  • SOGATIRA

Els equips 1er, 2on i 3er de cadascun dels 5 esports obtindran medalla per a cada una de les integrants de l’equip.

L’equip guanyador obtindrà el trofeu ROSA D’ACER.

EMPLAÇAMENT

ESPORTS i NORMES

Eliminatòries directes dels equips. Els enfrontaments es disputaran per sorteig que realitzarà l’organització amb anterioritat.

Les jugadores de cada equip realitzaran les seves tandes de llançaments de manera consecutiva. La primera jugadora a realitzar la seva tanda la iniciarà amb 6 tirs des de la línia triples, 3 des de cadascun dels punts assenyalats per l’organització. Les pilotes que llenci la jugadora les hauran de recollir les seves companyes d’equip i dipositar-les en el següent punt de llançament. Quan finalitzi la tanda de tirs des de línia de triples farà 3 llançaments des del punt de tirs lliures. Cada anotació valdrà 1 punt. La puntuació final de cada equip serà el resultat de sumar totes les seves anotacions d’1 punt. La classificació dels equips s’establirà a partir del total de puntuació de cadascun d’ells. En el cas d’empat entre 2 equips en les 4 primeres posicions, cada equip empatat designarà una jugadora per realitzar tirs lliures alternatius fins que una anoti i la rival falli.

Cada equip disposarà d’un suro de natació que farà les funcions de testimoni de relleu. Totes les nadadores realitzaran la prova amb aquest suport. Les sortides es faran des de l’aigua, amb contacte amb el mur de la piscina. Cada nedadora rellevista passarà el suport a la seva companya que estarà dins l’aigua. No es considerarà finalitzada la sèrie del relleu d’una nedadora fins que aquesta no toqui el mur de la piscina amb el seu suport. Cada equip obtindrà un temps total dels seus 4 relleus que servirà per establir la classificació dels equips en aquesta disciplina.

Cadascuna de les 4 components de l’equip realitzaran un relleu amb una cursa de 200 m llisos que establirà l’organització. Cada rellevista passarà el testimoni a la seva companya. Els temps totals dels 4 relleus serà el temps de l’equip. La classificació d’aquesta disciplina s’establirà d’acord amb els temps obtinguts. Si 2 o més equips empaten en temps en les 4 primeres posicions, desempataran amb una sola cursa de 100 metres d’una de les seves components.

Les 4 components de cada equip realitzaran 9 dispars de fletxes cadascuna d’elles, en tandes de 3 fletxes. Cada fletxa encertada en la diana puntuarà 1 punt. La puntuació total de l’equip serà el resultat de la suma de dianes de cada equip. La classificació dels equips ‘establirà en funció de la puntuació total obtinguda per cada equip. Si 2 o més equips empaten en puntuació en les 4 primeres posicions, cada equip empatat designarà una arquera que realitzarà dispars d’una fletxa fins que una encerti i la rival falli.

PUNTUACIONS

Punts per a cada equip en funció de la seva classificació en cada esport:

  • 1er classificat 12 punts
  • 2on classificat 10 punts
  • 3er classificat 8 punts
  • 4rt classificat 6 punts
  • Resta de classificats 2 punts

Puntuació total màxima d’un equip (5 esports)  60 punts
Puntuació total mínima d’un equip (5 esports)  10 punts

CLASSIFICACIÓ

COL·LABOREN