6 DISCIPLINES ESPORTIVES EN UNA SOLA JORNADA ÈPICA!

ELS COSSOS POLICIALS SE SUMEN A L’ESPORT CORPORATIU

COMPETICIÓ

La competició es desenvoluparà per equips de 4 esportistes majors d’edat. Cada equip nomenarà un capità/capitana, que actuarà com a representant de l’equip.

No es permeten substitucions una vegada l’equip s’acrediti el dia de la competició. Si es produeix una baixa, després de l’acreditació, l’equip podrà continuar competint amb 3 integrants. Una segona baixa suposarà la desqualificació de l’equip.

Qualsevol equip podrà ser desqualificat si així ho decideix l’organització, sense dret a cap reclamació.

Els 4 integrants de l’equip han de competir amb la mateixa uniformitat. Aquesta uniformitat ha de ser: samarretes, pantalons, gorra de natació.

Els 4 integrants de cada equip competeixen en 6 disciplines esportives:

  • PENALTY/BASKET
  • NATACIÓ RELLEUS 4x25m
  • TIR AMB ARC
  • RUNNING RELLEUS 4x200m
  • SOGATIRA
  • ROLLED ROCKET

3 CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ: 

· EQUIPS DE 4 HOMES
· EQUIPS DE 4 DONES
· EQUIPS MIXTES DE 2 DONES i 2 HOMES
 
L’entitat participant poden presentar més d’un equip en cadascuna de les categories.

ESPORTS i NORMES

Els 4 components de cada equip realitzaran 9 dispars de fletxes cadascun, en tandes de 3 fletxes. Cada fletxa encertada en la diana puntuarà 1 punt. La puntuació total de l’equip serà el resultat de la suma de dianes de cada equip. La classificació dels equips s’establirà en funció de la puntuació total obtinguda per cada equip. Si 2 o més equips empaten en puntuació en les 4 primeres posicions, cada equip empatat designarà un arquer/a que realitzarà dispars d’una fletxa fins que encerti i el rival falli.

Eliminatòries directes dels equips. Els enfrontaments es disputaran per sorteig que realitzarà l’organització amb anterioritat.

Cadascun dels 4 components de l’equip realitzaran un relleu amb una cursa de 200 m llisos que establirà l’organització. Cada rellevista passarà el testimoni. Els temps totals dels 4 relleus serà el temps de l’equip. La classificació d’aquesta disciplina s’establirà d’acord amb els temps obtinguts. Si 2 o més equips empaten en temps en les 4 primeres posicions, desempataran amb una sola cursa de 100 metres d’un dels seus components.

Cada jugador de cada equip realitzarà 10 llançaments de tir lliure i 10 penaltys a porteria sense intervals. Les 4 persones integrants de cada equip faran aquesta disciplina alhora, en una sola tanda per equip.
 

Estil puntada de crol. Cada equip disposarà d’un suro de natació que farà les funcions de testimoni de relleu. Tots els nadadors/nadadores faran la prova amb aquest suport. Les sortides es faran des de l’aigua, amb contacte amb el mur de la piscina. Cada nedador/a rellevista passarà el suport al seu company/a que estarà dins l’aigua. No es considerarà finalitzada la sèrie del relleu d’un nedador/a fins que aquesta no toqui el mur de la piscina amb el seu suport. Cada equip obtindrà un temps total dels seus 4 relleus que servirà per establir la classificació dels equips en aquesta disciplina.

GRAN NOVETAT! No us podem avançar més que serà el nou esport estrella dels RANKING GAMES. Atenció amb aquesta nova activitat que serà tremendament INNOVADORA I DIVERTIDA, on la coordinació de tot l’equip serà fonamental.

PUNTUACIONS

Cada disciplina esportiva tindrà una classificació i puntuació per a cadascuna de les 3 categories, que serà la següent:

· 1r classificat obtindran medalla d’or els 4 integrants de l’equip i 12 punts per a la classificació global.
· 2n classificat obtindran medalla de plata els 4 integrants de l’equip i 10 punts per a la classificació global.
· 3r classificat obtindran medalla de bronze els 4 integrants de l’equip i 8 punts per a la classificació global.
· 4t classificat obtindrà 6 punts per a la classificació global.
· Resta d’equips obtindran 2 punts per a la classificació global.
· Equips desqualificats obtindran 0 punts per a la classificació global.

Cada equip sumarà les puntuacions obtingudes a les 6 disciplines i això li donarà una puntuació final. La classificació final de cada categoria s’estableix basant-se en aquestes puntuacions globals dels equips de cada categoria.

L’equip guanyador a cada categoria obtindrà el Trofeu Ranking Games.

Premis especials atorgats per IPA, en cadascuna de les 3 categories de participació (Homes, Dones i Mixta), al primer, segon i tercer equip formats íntegrament per a socis IPA.

L’organització podrà establir altres premis complementaris.