La TAULA DE L’ESPORT DE CATALUNYA, impulsada per la Generalitat de Catalunya i de la que formen part un bon nombre d’organitzacions de l’esport català, ha presentat els 20 punts finals corresponents a les conclusions dels seus 5 Grups de Treball, en els que RANKING GAMES ha participat en primera persona en el GT de Comunicació, representant a INDESCAT, clúster del qual formem part.

En concret, és en el punt 14 on apareix, per primera vegada, la presència de l’ESPORT CORPORATIU com subjecte d’interès en l’estratègia global institucional a Catalunya. Reproduïm el text a continuació:

  1. Encarregar al Govern una campanya de comunicació, que permeti un alt grau de modulació, per visualitzar la potència esportiva de Catalunya.

14.1 Aquesta modulació hauria de permetre, com a mínim:

  • visualitzar accions o esdeveniments que s’estiguin duent a terme en el país.
  • incentivar hàbits saludables a partir de l’esport i l’activitat física.
  • formar a la ciutadania sobre diversos àmbits relacionats (com pot ser el professional, l’accés al medi natural, la seguretat, entre altres).

14.2 Haurà de donar resposta a les possibles necessitats i realitats, com a mínim, dels següents àmbits: Esport i activitat física escolar, esport federat, esport corporatiu, esport femení, inclusió, integració, esport i activitat física universitari, professionals de l’esport, patologies en les diferents etapes de la vida i l’activitat física i esport per tothom.

La Taula la formen representants del Consell Català de l’Esport, l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), PIMEC, el Clúster Català de la Indústria de l’Esport (INDESCAT), la Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, Col·legi Oficial de Professionals i Llicenciats en Educació Física de Catalunya (COPLEFC), el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, entre d’altres.

L’ESPORT CORPORATIU va guanyant terreny tant institucionalment com socialment. Les empreses i corporacions prenen consciència del nostre lema: QUAN L’EMPRESA FA ESPORT, L’ESPORT FA EMPRESA. L’esport corporatiu encara té un enorme marge de creixement a Catalunya i a Espanya, en comparació amb països avançats d’Europa.

Que l’ESPORT CORPORATIU fins ara, mai havia estat considerat subjecte específic i amb perfil propi, dins el món de l’esport i això representa un gran avenç en tos els sentits. No podíem tancar l’any amb una notícia millor.

Des de Ranking Games agraïm l’excel·lent feina feta des de Indescat, amb el seu grup de treball ESEC (Empresa Saludable i Esport Corporatiu), especialment, tot l’interès del seu director gerent, Oriol Serra, i la seva presidenta, Anna Pruna, per tal de fer guanyar espai i pes a l’esport corporatiu. També agraïm el suport que hem rebut des de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i del seu president, Jaume Domingo, amb els que hem establert una aliança estratègica des de Ranking Games, per tal de desenvolupar els espais comuns entre l’esport corporatiu i l’esport familiar/popular i que varen donar suport a les nostres propostes de situar l’esport corporatiu en la primera línia d’interès institucional.

Aquesta fita ha de ser de gran importància a l’hora de reforçar les iniciatives que ja estan en marxa, com la nova ASSOCIACIÓ CORPORATIVA D’EMPRESA SALUDABLE www.acesempresasaludable.cat i www.acesempresasaludable.es , que en 2024 organitzarà el 1r CONGRÉS D’EMPRESA SALUDABLE DE CATALUNYA, en el que estarà present RANKING GAMES per difondre les possibilitats i beneficis de l’esport corporatiu.