Desde Catalonia Corporate Games i Ranking Games volem felicitar l’Ajuntament de Tarragona i al sindicat UGT per la pionera aposta per l’EMPRESA SALUDABLE que han plasmat en el nou contracte de sanejament urbà que ha licitat recentment aquest consistori. En el plec de condicions de la licitació s’ha introduït una clàusula d’obligat compliment per la futura empresa adjudicatària que haurà d’implementar un Pla d’Empresa Saludable.

Que en tinguem coneixement, aquesta és la primera vegada que una clàusula d’aquesta mena apareix com d’obligat compliment en un concurs públic a Catalunya i, probablement, també a la resta de l’estat. Aquest concurs és el més important que adjudica l’ajuntament pel que fa a volum econòmic, que supera els 200 milions d’euros. Felicitem els que han fet possible aquest gran pas endavant en el desenvolupament de l’estratègia d’empresa saludable a Catalunya.