Els Catalonia Ranking Games van posar a prova les instal·lacions esportives i el personal del complex municipal: piscina, pavelló, pista d’atletisme, espais complementaris i vestuaris van donar les màximes prestacions a les 6 disciplines que es van celebrar en la jornada.

Gran nota a la ciutat del Vendrell en aquesta primera edició, que li van donar els participants dels Catalonia Ranking Games.